පිටුව_බැනරය

SARS -COV-2 වේගවත් පරීක්ෂණ කට්ටලය

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device (Saliva)

  SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device (Saliva)

  අපේක්ෂිත භාවිතය SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය නාසික ස්පුබ් නිදර්ශකවල SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනකවල ගුණාත්මක, අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.උග්‍ර SARS-CoV-2 වෛරස් ආසාදනයේ වේගවත් අවකල්‍ය රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස පරීක්ෂණය භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.මූලධර්මය SARS-COV-2 හඳුනාගැනීම ද්විත්ව ප්‍රතිදේහ සැන්ඩ්විච් ක්‍රමයේ මූලධර්මය සහ මානව නාසෝෆරින්ග් හි SARS-COV-2 ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා කොලොයිඩල් රන් ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රමය අනුගමනය කරයි.
 • SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය (ස්වයං-පරීක්ෂණ)

  SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය (ස්වයං-පරීක්ෂණ)

  SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය නාසික ස්පුබ් නිදර්ශක SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනකවල ගුණාත්මක, අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.නාසික ස්පුබ් සාම්පලයක් වයස අවුරුදු 15-70 අතර පුද්ගලයෙකුට ස්වයං-එකතු කළ හැකිය.වයස අවුරුදු 15 ත් 70 ත් අතර පුද්ගලයන්ට තමන් විසින්ම සාම්පල එකතු කර ගැනීමට නොහැකි වූ විට වෙනත් වැඩිහිටියන්ගේ සහාය ලබා ගත හැකිය.පරීක්ෂණය සඳහා අදහස් කෙරේselඋග්‍ර SARS-CoV-2 වෛරස් ආසාදනයේ වේගවත් අවකල රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරයක් ලෙස f-පරීක්ෂණ භාවිතය.

 • SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test Device

  SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test Device

  Influenza A+B/COVID-19 Antigen Rapid Test Device යනු ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A සහ ​​B වෛරස් ප්‍රතිදේහජනක සහ COVID-19 ප්‍රතිදේහජනක ආකාර උගුර තුවාල සහ නාසෝෆරින්ජියල් ස්පුබ් නිදර්ශක ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම පරීක්ෂණය උග්‍ර ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වර්ගය A සහ ​​වර්ගයේ B වෛරසය සහ COVID-19 ආසාදනය සීඝ්‍රයෙන් අවකල රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.

 • COVID-19 IgG/IgM වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

  COVID-19 IgG/IgM වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

  අපේක්ෂිත භාවිතය COVID-19 IgG/IgM වේගවත් පරීක්ෂණය යනු මිනිස් සම්පූර්ණ රුධිරය, සෙරුමය හෝ ප්ලාස්මා තුළ IgG ප්‍රති-COVID-19 වෛරසය සහ IgM ප්‍රති-COVID-19 වෛරසය එකවර හඳුනා ගැනීම සහ වෙනස් කිරීම සඳහා වන පාර්ශ්වික ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.එය වෘත්තිකයන් විසින් පරීක්‍ෂණ පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ COVID-19 වෛරස් ආසාදනය හඳුනාගැනීමේ ආධාරයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.COVID-19 IgG/IgM වේගවත් පරීක්ෂණය සහිත ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාශීලී නියැදියක් විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම(ය) සමඟ තහවුරු කළ යුතුය.මූලධර්මය COVID-19 IgG/IgM...
 • COVID-19 Ag වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

  COVID-19 Ag වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

  SARS-COV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය යනු උගුරේ තුවාල සහ නාසෝෆරින්ජියල් ස්පුබ් නිදර්ශක වැනි COVID-19 ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මක, අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.

  එය වෘත්තිකයන් විසින් පරීක්ෂණයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන අතර නව කොරොන වයිරස් ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා මූලික පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයක් සපයයි.

  මෙම මූලික පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයේ ඕනෑම අර්ථකථනයක් හෝ භාවිතයක් වෙනත් සායනික සොයාගැනීම් මත මෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන්ගේ වෘත්තීය විනිශ්චය මත ද විශ්වාසය තැබිය යුතුය.මෙම පරීක්ෂණයෙන් ලබාගත් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලය තහවුරු කිරීම සඳහා විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම(ය) සලකා බැලිය යුතුය.

 • SARS-CoV-2 උදාසීන ප්රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

  SARS-CoV-2 උදාසීන ප්රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

  SARS-CoV-2 උදාසීන ප්‍රතිදේහ සීඝ්‍ර පරීක්ෂණ කැසට් පටය යනු SARS-CoV-2 සඳහා උදාසීන කරන ප්‍රතිදේහ මිනිස් සම්පූර්ණ රුධිරයේ, සෙරුමයේ හෝ ප්ලාස්මාවේ උදාසීන කරන ප්‍රතිදේහ පවතින බව හඳුනාගැනීමේ උපකාරයක් ලෙස ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වන වේගවත් වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තිකරණයකි. SARS-CoV-2 වෙත.