පිටුව_බැනරය

SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo

  • SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test Device

    SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test Device

    Influenza A+B/COVID-19 Antigen Rapid Test Device යනු ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A සහ ​​B වෛරස් ප්‍රතිදේහජනක සහ COVID-19 ප්‍රතිදේහජනක ආකාර උගුර තුවාල සහ නාසෝෆරින්ජියල් ස්පුබ් නිදර්ශක ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම පරීක්ෂණය උග්‍ර ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වර්ගය A සහ ​​වර්ගයේ B වෛරසය සහ COVID-19 ආසාදනය සීඝ්‍රයෙන් අවකල රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.